Gresk Vokabularbok: En Emnebasert Tilnærming (Norwegian Edition)

Independently published
SKU:
9781099803031
|
UPC:
9781099803031
$17.51
(No reviews yet)
Condition:
New
Usually Ships in 24hrs
Current Stock:
Estimated Delivery by: | Fastest delivery by:
Adding to cart… The item has been added
Denne vokabularboken inneholder mer enn 3000 greske ord og uttrykk som er gruppert etter emner for å gjøre det lettere for deg å velge hva du vil lære først. I tillegg inneholder den andre halvdelen av boken to indeksdeler som kan brukes som enkle ordbøker for å slå opp ord på et av de to språkene. Til sammen gjør de tre delene dette til en meget nyttig ressurs for elever på alle nivåer. Hvordan brukes denne greske vokabularboken?Usikker på hvor du skal starte? Vi anbefaler at du først arbeider deg gjennom kapitlene med verb, adjektiver og fraser i første del av boken. Dette vil gi deg et godt grunnlag for videre læring, og et gresk ordforråd som er tilstrekkelig for enkel kommunikasjon. Ordbøkene i andre halvdel av boken kan du bruke når du har behov for å slå opp ord du hører på gaten, greske ord du ønsker å vite oversettelsen av, eller bare for å lære noen nye ord i alfabetisk rekkefølge. Noen tanker til slutt: Vokabularbøker har eksistert i århundrer. Som med så mange ting som har eksistert en stund, er de ikke veldig moderne og kanskje litt kjedelige, men de fungerer vanligvis veldig bra. Sammen med delene med grunnleggende greske ordbøker er denne greske vokabularboken en flott ressurs som vil være til stor hjelp for deg gjennom hele læringsprosessen. Den er spesielt nyttig når du ikke har internett for å slå opp ord og uttrykk.


  • | Author: Pinhok Languages
  • | Publisher: Independently Published
  • | Publication Date: May 23, 2019
  • | Number of Pages: 239 pages
  • | Language: Norwegian
  • | Binding: Paperback
  • | ISBN-10: 1099803039
  • | ISBN-13: 9781099803031
Author:
Pinhok Languages
Publisher:
Independently Published
Publication Date:
May 23, 2019
Number of pages:
239 pages
Language:
Norwegian
Binding:
Paperback
ISBN-10:
1099803039
ISBN-13:
9781099803031