Cajsa Andersdotters värld: En närbild av Sverige på 1700- och 1800-talet (Swedish Edition)

CreateSpace Independent Publishing Platform
SKU:
9781977635419
|
UPC:
9781977635419
$15.36
(No reviews yet)
Condition:
New
Usually Ships in 24hrs
Current Stock:
Estimated Delivery by: | Fastest delivery by:
Adding to cart… The item has been added
Cajsa Andersdotters v?rld ?r en faktabok som l?ter l?saren f?lja en fattig sl?kts ?den fr?n omkring 1760 till 1910. Den bygger huvudsakligen p? k?llor som kyrkb?cker, mantalsl?ngder, skiftesprotokoll, generalm?nsterrullor och bouppteckningar, men ocks? till viss del p? ber?ttelser som f?rts vidare inom sl?kten. P? 1500-talet hade Sverige brutit sig loss fr?n den romersk-katolska kyrkan och blivit ett lutherskt land. Efter framg?ngarna i trettio?riga kriget i b?rjan av 1600-talet, hade kungen och kyrkan tillsammans tagit ett allt fastare grepp om Sveriges befolkning. Det ?r i det l?get den h?r boken tar sin b?rjan, och den visar sedan genom en rad exempel hur de politiska och religi?sa makthavarnas beslut kom att p?verka de enkla m?nniskornas liv. Under de ?terkommande krigen p? 1700-talet, skickades tiotusentals indelta soldater till fr?mmande l?nder. M?nga av dem kom aldrig tillbaka. Vilka konsekvenser fick det f?r deras hustrur och barn? Kyrkans regler till?t bara renl?riga lutheraner att g? till nattvarden och att ing? ?ktenskap. Vad h?nde med dem som inte blev godk?nda vid de obligatoriska f?rh?ren? Skillnaden mellan samh?llsklasserna var himmelsvid. Hur reagerade den som hade vuxit upp i en tr?ng backstuga med jordgolv, n?r hon fick arbete som piga p? en herrg?rd med parkettgolv och franska tapeter p? v?ggarna? N?r freden slutligen intr?dde 1814, ?kade befolkningstillv?xten kraftigt, och allt fler fattiga landsortsbor s?kte sig till de v?xande industrist?derna. Hur var det att leva i de ?verbefolkade arbetarkvarteren? I slutet av 1800-talet b?rjade demokrati och j?mst?lldhet l?ngsamt g?ra sitt int?g i det svenska samh?llet. Vad kunde en flitig man, som startat med tv? tomma h?nder, ?stadkomma i det l?get? Den h?r boken vill inte bara ber?tta om Sveriges historia sedd ur de fattiga m?nniskornas perspektiv. Den ?r ocks? avsedd att inspirera och v?gleda l?sare som vill utforska sin egen sl?kts historia. Bokens detaljerade ber?ttelser ?r grundade p? fakta h?mtade ur historiska dokument, som i stort sett alla ?r tillg?ngliga p? Internet. De mer ?n 400 noterna i slutet av boken, ger exempel p? var man kan s?ka information. I en bilaga kommenterar f?rfattaren de olika k?llornas kvalitet och tillg?nglighet.

  • | Author: Bengt Hllgren
  • | Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform
  • | Publication Date: Oct 16, 2017
  • | Number of Pages: 175 pages
  • | Language: Swedish
  • | Binding: Paperback
  • | ISBN-10: 1977635415
  • | ISBN-13: 9781977635419
Author:
Bengt Hllgren
Publisher:
CreateSpace Independent Publishing Platform
Publication Date:
Oct 16, 2017
Number of pages:
175 pages
Language:
Swedish
Binding:
Paperback
ISBN-10:
1977635415
ISBN-13:
9781977635419